Ο τόπος / Προϊόντος του χρόνου / Ελληνιστικά χρόνια

Προϊόντος του χρόνουΕλληνιστικά χρόνια...

Η ενδεκαετής περιπέτεια του Αλέξανδρου Γ' στην Ανατολή γέννησε μια αυτοκρατορία από τη Μακεδονία ως τον Ινδό ποταμό και από την Άνω Αίγυπτο ως την Κασπία θάλασσα και τα ορεινά περάσματα του Ινδοκούς. Στα χρόνια που ακολούθησαν τα ελληνιστικά βασίλεια, που δημιουργήθηκαν μέσα από τις διαμάχες των Διαδόχων, διαμόρφωσαν μια νέα οικουμένη, η οποία έζησε ως τα χρόνια της Ρωμαϊκής κατάκτησης από τα μέσα του 2ου αι. π.Χ. και εξής.

Τη δυναστεία των Τημενιδών διαδέχθηκε αυτή των Αντιγονιδών από τη Βέροια, με πρώτο βασιλιά τον Κάσσανδρο. Η αλλαγή της δυναστείας ίσως να υποβάθμισε τη σημασία της πόλης των Αιγών, της παλιάς πρωτεύουσας και βασιλικής νεκρόπολης των Τημενιδών, ωστόσο τα αρχαιολογικά ευρήματα δείχνουν πως συνέχισε να είναι μια από τις πιο σημαντικές πόλεις του μακεδονικού βασιλείου. Άλλωστε η μνήμη των Τημενιδών εξακολουθούσε να παραμένει κάτι παραπάνω από ζωντανή, εξαιτίας του Αλεξάνδρου. Εξακολουθούσε να είναι δηλαδή η πόλη των παλιών βασιλιάδων. Χαρακτηριστικό είναι το χωρίο του Πλουτάρχου, που αναφέρεται στην ήττα του βασιλιά της Μακεδονίας Αντίγονου Γονατά από τον Πύρρο της Ηπείρου το 274/3 π.Χ.: Αμέσως μετά τη μάχη ο Πύρρος άρχισε να καταλαμβάνει τις πόλεις. Όταν έγινε κύριος των Αιγών συμπεριφέρθηκε με σκληρότητα στους κατοίκους κι εγκατέστησε στην πόλη γαλατική φρουρά από εκείνους που μετείχαν στο στράτευμά του. Και οι Γαλάτες, που ήταν φυλή πολύ άπληστη, άρχισαν με μανία να σκάβουν τους τάφους των βασιλέων, που ήταν θαμμένοι εκεί, αρπάζοντας τα πλούσια κτερίσματα και σκορπώντας τα οστά τους εδώ κι εκεί με ιερόσυλο τρόπο (Πλουτ. Πύρρος 26,11).

back to top

Φίλιππος Β' - Αλέξανδρος Γ' ...previous / next... Ρωμαϊκά χρόνια