Ο τόπος / Προϊόντος του χρόνου / Φίλιππος Β' - Αλέξανδρος Γ'

Προϊόντος του χρόνουΦίλιππος Β' - Αλέξανδρος Γ'...

Το 338 π.Χ. με τη μάχη της Χαιρώνειας και το συνέδριο της Κορίνθου, που ακολούθησε, ο Φίλιππος Β’ αναγορεύθηκε ηγεμών αυτοκράτωρ των ενωμένων ελληνικών δυνάμεων στην εκστρατεία εναντίον των Περσών. Η δολοφονία του στο θέατρο των Αιγών το 336 π.Χ. έφερε στο προσκήνιο τον διάδοχο, Αλέξανδρο Γ’, ο οποίος επέκτεινε τα όρια του βασιλείου σε μέρη της γης που ως τότε είχαν αντικρίσει ελάχιστοι Έλληνες.Πρωτοϊστορία ...previous / next... Ελληνιστικά χρόνια