Ο τόπος / Προϊόντος του χρόνου / Ρωμαϊκά χρόνια

Προϊόντος του χρόνουΡωμαϊκά χρόνια...

Στη μάχη της Πύδνας το 168 π.Χ. ο τελευταίος Μακεδόνας βασιλιάς Περσέας αντιμετώπισε τις ρωμαϊκές λεγεώνες, που αποδείχθηκαν ισχυρότερες της μακεδονικής φάλαγγας, και η Μακεδονία μετατράπηκε από ανεξάρτητο βασίλειο σε επαρχία της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Η επανάσταση του Ανδρίσκου το 148 π.Χ. υπήρξε ο επιθανάτιος ρόγχος ενός μεγάλου βασιλείου που πέρασε στη λήθη.

Μετά την κατάληψη του βασιλείου από τους Ρωμαίους το 168 π.Χ. όλες οι μακεδονικές πόλεις περιήλθαν υπό τη διοίκηση του ρωμαϊκού λαού (Λίβιος 45,1,9). Ενώ το Δίον στη σκιά του Ολύμπου διατηρήθηκε λόγω της ιερότητάς του και φιλοξένησε την αυτοκρατορική λατρεία, η Πέλλα και οι Αιγές σταδιακά παρήκμασαν. Η Πέλλα καταστράφηκε στις αρχές του 1ου αι. π.Χ. έχοντας ήδη αντικατασταθεί από μια γειτονική ρωμαϊκή αποικία, ενώ οι Αιγές υποβαθμίστηκαν σε μία μικρή κώμη, την ύπαρξη της οποίας στους πρώτους μεταχριστιανικούς αιώνες επιβεβαιώνει στη Γεωγραφία του ο Κλαύδιος Πτολεμαίος (Πτολ. 3,13,39). Από την αρχαιολογική έρευνα δεν έχουν προκύψει ευρήματα, που να αναφέρονται με σαφήνεια στις Αιγές, πέρα από μια επιγραφή που βρέθηκε στο ιερό της Μεγάλης Θεάς στη Λευκόπετρα, η οποία αναφέρεται στην κώμη των Αιγών και χρονολογείται στον 3ο αι. μ.Χ.
back to top


Ελληνιστικα χρόνια...previous / next... Τα χρόνια της λήθης