Αρχαιολογικός χώρος / Νεκροταφείο / Αρχαϊκοί, κλασικοί και ελληνιστικοί τάφοι

Αρχαϊκοί, κλασικοί και ελληνιστικοί τάφοι

Ξεκινώντας κανείς να μελετά τις ταφές των αρχαϊκών και πρώιμων κλασικών χρόνων εντοπίζει τους σπουδαιότερους στη συστάδα των τάφων πλάι στο βορειοδυτικό τμήμα του τείχους της πόλης. Τα πλούσια κτερίσματά τους (αγγεία αττικών, κορινθιακών και ιωνικών εργαστηρίων, εντυπωσιακά κοσμήματα, μεταλλικά σκεύη, παιχνίδια, πήλινες μορφές θρησκευτικού χαρακτήρα) μαρτυρούν την ευημερία της εποχής, καθώς και τις έντονες σχέσεις με τη νότια Ελλάδα. Δυτικά της συστάδας αυτής εντοπίστηκε ο χώρος του αρχαϊκού και κλασικού νεκροταφείου, όπου αποκαλύφθηκε πλήθος ταφών, οι περισσότεροι από τους οποίους όμως βρέθηκαν συλημένοι. Κλασικοί τάφοι, όπως ο κιβωτιόσχημος τάφος των Παλατιτσίων, που ξεχωρίζει για το μέγεθος, τη μορφή και τη διακόσμησή του, εντοπίζονται και σε άλλα σημεία της νεκρόπολης. Διασκορπισμένοι σε όλη την έκταση του νεκροταφείου είναι και οι ελληνιστικοί τάφοι, οι οποίοι μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις επαναχρησιμοποιούν τις προϊστορικές τούμπες. Όπλα, κοσμήματα και κυρίως πήλινα αγγεία αποτελούν τα συνηθέστερα ευρήματα στις ταφές αυτής της περιόδου.


φωτογραφίες