Αρχαιολογικός χώρος / Νεκροταφείο

Το νεκροταφείο

Το εκτενές νεκροταφείο των Αιγών, απλώνεται στην πεδιάδα, αμέσως μετά το βόρειο πέρας της πόλης. Η μακρά χρήση του από την αρχή της πρώτης προχριστιανικής χιλιετίας ως και τα πρώτα μεταχριστιανικά χρόνια, έχει προσφέρει πλούσιες πληροφορίες στην αρχαιολογική έρευνα της περιοχής, εντυπωσιακότερα ευρήματα της οποίας αποτελούν οι περίφημοι μακεδονικοί τάφοι.
Όσο σημαντική και πλούσια ήταν η ζωή στην πόλη των Αιγών, άλλο τόσο ιερή και πολύτιμη ήταν η κληρονομιά των νεκρών προγόνων. Η νεκρόπολη των Αιγών χρησιμοποιήθηκε ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και περιλαμβάνει πλήθος ταφών από τα χρόνια της πρώιμης εποχής του σιδήρου (1100 π.Χ.) ως και τα χρόνια που ακολούθησαν τη ρωμαϊκή κατάκτηση. Οι τομείς που μπορούν να διακριθούν στο νεκροταφείο είναι τρεις: το νεκροταφείο των τύμβων, οι τάφοι της αρχαϊκής, κλασικής και ελληνιστικής περιόδου και η ιδιαίτερη ομάδα των λεγόμενων μακεδονικών τάφων.


δημοσιεύσεις