Αρχαιολογικός χώρος / Πόλη / Θέατρο

Θέατρο

Πενήντα περίπου μέτρα βορειότερα από το άνδηρο του ανακτόρου εντοπίστηκε το 1982 το αρχαίο θέατρο των Αιγών. Η εγγύτητα αυτή σε συνδυασμό με τις ομοιότητες που παρουσιάζει κατασκευαστικά με το ανάκτορο οδηγούν στη σκέψη ότι τα δύο κτίσματα εντάσσονται σε κοινό οικοδομικό πρόγραμμα. Η σκέψη αυτή ενισχύεται και από το γεγονός ότι η επιλογή της θέσης παρουσιάζει τεχνικές δυσκολίες στην κατασκευή του, καθώς η κλίση της πλαγιάς προς τα βορειοανατολικά διευκολύνει τη στήριξη του κοίλου μόνο στη δυτική του πλευρά. Το ανατολικό τμήμα του στηρίζεται σε έναν αναλημματικό τοίχο, μεταξύ του οποίου και της σκηνής σχηματίζεται η ανατολική πάροδος του θεάτρου.

Πέρα από την πρώτη σειρά εδωλίων, που ήταν λίθινα, οι υπόλοιπες σειρές εδωλίων ήταν κατά πάσα πιθανότητα ξύλινες, ενώ έχουν βρεθεί οκτώ μεγάλοι λιθόστρωτοι διάδρομοι που χώριζαν το κοίλο σε εννέα κερκίδες. Μπροστά από τα λίθινα εδώλια της πρώτης σειράς σχηματίζεται στην περιφέρεια της ορχήστρας λίθινο ρείθρο, για την απορροή των όμβριων υδάτων. Η ορχήστρα έχει διάμετρο 28,40 μ. και στο κέντρο της σώζεται η λίθινη βάση της θυμέλης, η οποία ήταν μάλλον ξύλινη. Σε ό,τι αφορά τη σκηνή, η εικόνα είναι αποσπασματική, καθώς έχει σωθεί μόνο ένα μικρό μέρος της θεμελίωσής της στη νοτιοανατολική της γωνία. Επρόκειτο προφανώς για ένα επίμηκες ορθογώνιο κτήριο το οποίο θεμελιώθηκε σύμφωνα με τις ανασκαφικές παρατηρήσεις σε ένα παλιότερο σκηνικό οικοδόμημα.

Τέλος, η διαμόρφωση της ανατολικής εισόδου με τον λαξευμένο στο βράχο διάδρομο και τους καλοδουλεμένους ορθογώνιους πωρόλιθους, της χαρίζει έναν μνημειακό χαρακτήρα, αναμενόμενο άλλωστε αφού ήταν μέρος της επίσημης οδού από το ανάκτορο στο θέατρο και την αγορά της πόλης.
back to top


φωτογραφίες

δημοσιεύσεις

σχέδια