Αρχαιολογικός χώρος / Πόλη / Κτήρια όψιμης περιόδου

Κτήρια όψιμης περιόδου (1ος αι. π.Χ. - 1ος αι. μ.Χ.) κοντά στο Μητρώο

Στο κέντρο περίπου της πόλης και σε μικρή απόσταση από το Ιερό της Μητέρας των Θεών ανασκάπτεται ο αγρός ιδιοκτησίας Τσακιρίδη. Η πολύτιμη συμβολή της ανασκαφής αυτής έγκειται στο γεγονός ότι παρουσιάζει την εικόνα της πόλης στα όψιμα χρόνια της (1ος αι. π.Χ. - 1ος αι. μ.Χ.). Λίθινοι και πήλινοι αγωγοί, οικοδομικό υλικό σε δεύτερη χρήση, άγνωστης ακόμα κάτοψης και χρήσης οικοδομήματα, πλούσια κεραμική, πολυάριθμα θραύσματα γυάλινων σκευών και υπολείμματα κατεργασίας μετάλλων σχηματίζουν την εικόνα που δίνουν τα σκάμματα στους ανασκαφείς τους.


φωτογραφίες

δημοσιεύσεις