Αρχείο / Φωτογραφίες / Αρχαιολογικός χώρος / Μακεδονικός Τάφος με Ιωνική Πρόσοψη          back