Αρχείο / Φωτογραφίες / Αρχαιολογικός χώρος / Μακεδονικός Τάφος του Ρωμαίου          back