Αρχείο / Φωτογραφίες / Αρχαιολογικός χώρος / Μεγάλη Τούμπα - Τάφος ΙΙ          back