Αρχείο / Φωτογραφίες / Αρχαιολογικός χώρος / Ελληνιστικό Οικοδόμημα          back