Αρχαιολογικοί οδηγοί

Ανδρόνικος Μ., Βεργίνα. Οι βασιλικοί τάφοι και οι άλλες αρχαιότητες, (1984)
Andronicos M., Vergina. The Royal Tombs and the Ancient City, (Athens 1984)

Δρούγου Σ., & Σαατσόγλου-Παλιαδέλη Χρ., Βεργίνα. Περιδιαβάζοντας τον αρχαιολογικό χώρο, (1999)
Drougou S., Saatsoglou-Paliadeli Ch., Vergina, A Guide ( Athens 2001) (Greek, English, German, French, Italian, Japanese, Spanish)

Δρούγου Σ., & Σαατσόγλου-Παλιαδέλη Χρ., Βεργίνα: Ο τόπος και η ιστορία του, (2005)
back