Ανάκτορο

Ρωμαίος Κ., Το ανάκτορο της Παλατίτσας, ΑΕ 1953-54, 141 κ.ε.

Ανδρόνικος Μ., Μακαρονάς Χ., Μουτσόπουλος Ν., Μπακαλάκης Γ., Το ανάκτορο της Βεργίνας, (1961)

Pandermalis D., Beobachtungen zur Fassadenarchitektur und Aussichtsveranda im hellenistischen Makedonien in Hellenismus in Mittelitalien. Kolloquium in Gottingen vom 5. bis 9. Juni 1974 (Gottingen, 1976), 387-95.

Παντερμαλής Δ., Η κεράμωση του ανακτόρου της Βεργίνας, Αμητός: τιμητικός τόμος για τον καθηγητή Μανόλη Ανδρόνικο, (Θεσσαλονίκη 1987), 579-609.

Βελένης Γ., Τεχνικές στο ανάκτορο της Βεργίνας, Μνήμη Μανόλη Ανδρόνικου, (1997), 25 κ.ε.

Saatsoglou-Paliadeli Ch., The Palace at Vergina-Aegae and its Surroundings, The Royal Palace Institution in the First Millenium B.C. Monographs of the Danish Institute at Athens 8 (2001), 201-213

Hoepfner W., Palast der makedonischen Konige in Aigai (heute Vergina). Die griechische Klassik. Idee oder Wirklichkeit (2002), 423-432.

Σαατσόγλου-Παλιαδέλη Χ., Η εξέδρα στη θόλο του ανακτόρου της Βεργίνας, Δώρον. Τιμητικός Τόμος στον καθηγητή Νίκο Νικονάνο, (Θεσσαλονίκη 2006), 23-29.

Σαατσόγλου-Παλιαδέλη Χ., Κυριάκου Α., Ανασκαφή στο ανάκτορο και το νεκροταφείο των Αιγών, ΑΕΜΘ 20, (2006), 759-766

Σαατσόγλου-Παλιαδέλη Χ., Το ανάκτορο των Αιγών: προδημοσίευση, ΑΕΜΘ 21, (2007), 127-134

Τηλιοπούλου Μ., Κλαδούρη Ν., Συντήρηση των ψηφιδωτών δαπέδων του ανακτόρου των Αιγών. Μελέτη και εφαρμογή, ΑΕΜΘ 21, (2007), 157-160.

Kottaridi A., The Palace of Aegae, R.J. Lane Fox (επιμ.), Brill's Companion to Ancient Macedon: Studies in the Archaeology and History of Macedon, 650BC-300AD, (Leiden/Boston 2011), 297-334.

Κοτταρίδη A., Φελεκίδου O., Το ανάκτορο των Αιγών: ένα απροσδόκητο εύρημα, ΑΕΜΘ 25, (2011) (υπό εκτύπωση)
back