Διάφορα


Ανδρόνικος Μ., Κτητορική επιγραφή του Αγ. Δημητρίου της Παλατίτσας, Μακεδονικά Α' (1940), 190 - 194.

Παντερμαλής Δ., Ο νέος μακεδονικός τάφος της Βεργίνας, Μακεδονικά 12, (1972), 147 κ.ε.

Δρούγου Σ., Ένα μαρμάρινο τραπέζι από τη Βεργίνα, Εγνατία 1, (1989), 67 κ.ε.

Σαατσόγλου-Παλιαδέλη Χρ., Απόλλωνι Λυκίωι. Αναθηματικό ανάγλυφο ελληνιστικών χρόνων από τη Βεργίνα, Μύρτος. Μελέτες στη μνήμη της Ιουλίας Βοκοτοπούλου (2000), 441 κ.ε.
back