Μακεδονικός "τάφος της Ευρυδίκης"

Μ. Ανδρόνικος, Βεργίνα, Ανασκαφή 1987, ΑΕΜΘ 1, (1987), 81-84.

M. Ανδρόνικος, Ανασκαφή Βεργίνας, ΠΑΕ 1987, 128-132.

Μ. Ανδρόνικος, Έργον 1987, 45-49

A.Kottaridi, Couleur et sens: l’emploi de la couleur dans la tombe de la reine Eurydice, A. Guimier-Sorbets, M. Hatzopoulos, Y. Morizot, Rois, cités, nécropoles, institutions, rites et monuments en Macédoine, Actes des colloques de Nanterre (déc. 2002) et d'Athènes (Jan. 2004), ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ 45, (Αθήνα 2006), 154-166.

A. Kottaridi, L’ épiphanie des dieux des Enfers dans la nécropole royale d’Aigai, S. Descamps-Lequime (επιμ.), Peinture et couleur dans le monde grec antique, (Paris 2007), 27-46
back