Μητρώο

Δρούγου Σ., Βεργίνα 1990-1997. Το ιερό της Μητέρας των θεών, ΑΕΜΘ 10Α, (1996), 41 κ.ε.

Δρούγου Σ., Βεργίνα 1997. To Μητρώον, ΑΕΜΘ 11, (1997), 115 κ.ε.
back