Οχύρωση


Φάκλαρης Π., Βεργίνα. Ο οχυρωματικός περίβολος και η ακρόπολη, ΑΕΜΘ 10Α, (1996), 69 κ.ε.
back