"τάφοι Heuzey"

Δρούγου Σ., Βεργίνα. Οι νέοι τάφοι του Heuzey. Νέες ανασκαφικές έρευνες, Εγνατία 5, (1995-2000), 227 κ.ε.

Δρούγου Σ., Βεργίνα 1998. Οι τάφοι του Heuzey, ΑΕΜΘ 12, (1998), 395-404

Δρούγου Σ., Βεργίνα 1999. Ο νέος τάφος Heuzey (β), ΑΕΜΘ 13, (1999), 535-540

Σ. Δρούγου, «Βεργίνα: οι τάφοι Heuzey», ΑΕΜΘ 20 χρόνια, (2009), 63-73.
back