Ζωγραφική


Fillipakis S., Perdikatsis B., Assimenos K., X-ray Analysis of Pigments from Vergina, Greece (Second Tomb), Studies in Conservation 24 (1979), 54-58.

Ανδρονικος M., H ζωγραφική στην Αρχαία Μακεδονία, ΑΕ 126, (1987), 363-382.

Σαατσόγλου-Παλιαδέλη Χ., Νέα στοιχεία για την τεχνική των γραπτών στηλών της Βεργίνας, ΑΕΜΘ 2, (1988), 137-146.

Sikalidis C., Papageorgiou V., Kottaridou A., Paliadeli Ch., Analyses and Characterization of the Pigments from the Tomb with the Throne in Vergina, Macedonia, Greece, in Αρχαιομετρικές και αρχαιολογικές έρευνες στη Μακεδονία και τη Θράκη, Πρακτικα Β’ Συμποσίου Αρχαιομετρίας, Θεσσαλονίκη 26-28 Μαρτίου 1993, (Θεσσαλονίκη 1996), 307-318.

Kakoulli I., Kottaridi A., Minos N., Materials and Techniques of Ancient Monumental Paintings: Analysis of the Painted Throne from the Tomb of Eurydice, Vergina Greece, Bassiakos Y., Aloupi A., Fakorellis Y., Archaeometry Issues in Greek Prehistory and Antiquity (Athens 2001), 261-274.

Brecoulaki H., Observations sur la course de chars représentée dans l’antichambre de la tombe III à Verghina, La peinture funéraire antique, Actes du VII colloque internationale de peinture murale antique, Vienne 6-10 oct. 1998, (Paris 2001), 51-57.

Saatsoglou-Paliadeli Ch., Linear and Painterly, Colour and Drawing in Ancient Greek Painting, in Color in Ancient Greece, (Thessaloniki 2002), 97-105.

Perdikatsis V., Maniatis I., Saatsoglou-Paliadeli Ch., Characterization of the Pigments and the Painting Technique of the Vergina Stelae, in Color in Ancient Greece, (Thessaloniki 2002), 245-257.

Kottaridi A., Couleur et sens: l’emploi de la couleur dans la tombe de la reine Eurydice», in Guimier-Sorbets A., Hatzopoulos M., Morizot Y., Rois, cités, nécropoles, institutions, rites et monuments en Macédoine, Actes des colloques de Nanterre (déc. 2002) et d'Athènes (Jan. 2004), ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ 45 (Αθήνα 2006), 154-166.

Saatsoglou-Paliadeli Ch., Reflections on the Painting Technique on Philip’s tomb at Vergina, in von Graeve V., Biering R., Maiandros: Festschrift für Volkmar von Graeve, (Μünchen 2006), 213-220.

Kottaridi A., L’ épiphanie des dieux des Enfers dans la nécropole royale d’Aigai», in Descamps-Lequime S. (ed.), Peinture et couleur dans le monde grec antique, (Paris 2007), 27-46.

Saatsoglou-Paliadeli Ch., La peinture de la Chasse de Vergina, in Descamps-Lequime S. (ed.), Peinture et couleur dans le monde grec antique, (Paris 2007), 47-56.

Saatsoglou-Paliadeli Ch., Copyist and painter: reconsidering the Alexander Mosaic (υπό εκτύπωση)
back