Δράσεις


διεπιστημονικές προσεγγίσεις

τρέχουσες δράσεις...

Βάση δεδομένων για το σκελετικό υλικό από το θάλαμο του τάφου ΙΙ στη Μεγάλη Τούμπα της Βεργίνας.

Δ
ημιουργία βάσης δεδομένων που θα καταγράψει αναλυτικά τη μορφή, τα στοιχεία παθολογίας και τις σύγχρονες επεμβάσεις σε όλα τα οστά του σκελετού από τον θάλαμο του τάφου ΙΙ της Μεγάλης Τούμπας και θα πιστοποιεί φωτογραφικά τη λεπτομερειακή αυτή καταγραφή.Διαβάστε περισσότερα εδώ.


Φωτογραμμετρικές εφαρμογές και καταγραφές ευρημάτων στο ανάκτορο της Βεργίνας


Ολοκληρώθηκε το πρώτο στάδιο των φωτογραμμετρικών εφαρμογών στο ανάκτορο της Βεργίνας, με τη φωτογραφική από αέρος αποτύπωση των αρχιτεκτονικών του λειψάνων, ως προϋπόθεσης για την αποτύπωση της μορφής του ανακτόρου πριν από την έναρξη των εργασιών συντήρησης και ανάδειξης, αλλά και με απώτερο στόχο τη σχεδιαστική αποκατάσταση του μνημείου. Παράλληλα συνεχίζεται η καταγραφή, η συντήρηση και η μελέτη των νομισμάτων, της κεραμικής και η καταγραφή κα φωτογράφιση των αρχιτεκτονικών μελών.


Στο εργαστήριο...

Κατά τις ανασκαφικές περιόδους του 2008 και 2009 η έρευνα στην αγορά των Αιγών  έφερε στο φως αναπάντεχα ευρήματα. Η δουλειά συνεχίζεται στο εργαστήριο.παλαιότερες δράσεις...

Ο Αριστόβουλος στη Βεργίνα

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο διενεργήθηκε στο πλαίσιο εργασιών της "Θεσσαλονίκης, πολιτιστικής πρωτεύουσας 1997".

back to top