Ακρόπολη


Φάκλαρης Π., Πήλινες μήτρες, σφραγίδες και ανάγλυφα αγγεία από τη Βεργίνα, ΑΔ 38, (1983), 213 κ.ε.

Φάκλαρης Π., Βεργίνα. Ανασκαφή ακρόπολης 1994, ΑΕΜΘ 8, (1994), 119 κ.ε.

Φάκλαρης Π., Εργαστήρια στην ακρόπολη της Βεργίνας. Αρχαία Ελληνική Τεχνολογία, Πρακτικά 1ου Διεθνούς Συνεδρίου Θεσσαλονίκης 1997,193 κ.ε.
back