Χρυσούλα Σαατσόγλου-Παλιαδέλη, Καθηγήτρια κλασικής αρχαιολογίας,
Διευθύντρια της πανεπιστημιακής ανασκαφής στη Βεργίνα
Τηλ. 2310 997196

Στέλλα Δρούγου, Καθηγήτρια κλασικής αρχαιολογίας
Τηλ.  2310 997214

Παναγιώτης Φάκλαρης, Αναπλ. Καθηγητής κλασικής αρχαιολογίας
Τηλ. 2310 997236vergina.web.auth@gmail.com