Νεκρoταφείο

Ανδρόνικος Μ., Βεργίνα 1987. Ανασκαφή στο νεκροταφείο, ΑΕΜΘ 2, (1988), 1-3.

Κοτταρίδου Α., Βεργίνα 1989. Ανασκαφή στο νεκροταφείο στα ΒΔ της αρχαίας πόλης, ΑΕΜΘ 3, (1989), 1-8.
Κοτταρίδη Α., Βεργίνα '97, ΑΕΜΘ 10α, (1996), 79-91.
Κοτταρίδη Α., Το αρχαιολογικό έργο στη Βεργίνα το 1998. Νέα ευρήματα από τη νεκρόπολη των Αιγών, ΑΕΜΘ 12, (1998), 405-412.
Κοτταρίδη Α., Βασιλικές πυρές στη νεκρόπολη των Αιγών, Αρχαία Μακεδονία VI, 1996 (1999), 613-642
Κοτταρίδη Α., Η ανασκαφή στη νεκρόπολη των Αιγών το 2001, ΑΕΜΘ 16, (2002), 498 κ.ε.

Σαατσόγλου-Παλιαδέλη Χ., Κυριάκου Α., Ανασκαφή στο ανάκτορο και το νεκροταφείο των Αιγών, ΑΕΜΘ 20, (2006), 759-766

Κοντογουλίδου Ε., «Σωστική ανασκαφή στην αρχαϊκή νεκρόπολη των Αιγών 2007», ΑΕΜΘ 21 (2007), 143-148.

Κοτταρίδη Α., Η νεκρόπολη των Αιγών στα αρχαϊκά χρόνια και οι βασιλικές ταφικές συστάδες, ΑΕΜΘ 20 χρόνια, (2009), 143-153.
back