Μακεδονικός "τάφος του Ρωμαίου"


Ρωμαίος Κ., Ο μακεδονικός τάφος της Βεργίνας, 1951
back