Αρχαιολογικός χώρος / Νεκροταφείο / Μεγάλη Τούμπα / Επιτύμβιες στήλες, Ηρώο

Μεγάλη τούμπα - Επιτύμβιες στήλες, Ηρώο

Τα πρώτα ευρήματα της ανασκαφής (1976) ήταν οι πολυάριθμές επιτύμβιες στήλες από το νεκροταφείο, οι οποίες βρέθηκαν στο αναταραγμένο χώμα, που χρησιμοποιήθηκε στην επίχωση του μεγάλου τύμβου. Οι περισσότερες είναι γραπτές, με ζωγραφικές παραστάσεις και φέρουν επιγραφή με το όνομα του νεκρού, στοιχείο πολύ σημαντικό για τις γνώσεις μας σχετικά με τη μακεδονική κοινωνία του 4ου και των αρχών του 3ου αι. π.Χ., οπότε και χρονολογούνται. Στη συνέχεια (1977) αποκαλύφθηκε το λεγόμενο «ηρώο», μια υπέργεια κατασκευή που δημιουργήθηκε πιθανότατα ως μνημείο απόδοσης τιμών στους νεκρούς των παρακειμένων τάφων.

επιστροφή


φωτογραφίες

δημοσιεύσεις