Αρχαιολογικός χώρος / Νεκροταφείο / Μακεδονικός τάφος με ιωνική πρόσοψη

Μακεδονικός τάφος με ιωνική πρόσοψη
(Τάφος "πνευματικού κέντρου" ή τάφος "δημαρχείου")

Η γειτνίαση του εν λόγω μακεδονικού τάφου με το πρώην πνευματικό κέντρο του χωριού της Βεργίνας (όπου βρίσκεται σήμερα το κτήριο του δημαρχείου) έδωσε στον τάφο με την ιωνική πρόσοψη το πρώτο όνομά του. Η αλλαγή του κτηρίου του πνευματικού κέντρου σε Δημαρχείο τη δεύτερη. Παρόλο που το μεγαλύτερο μέρος της κατασκευής δεν σώθηκε, διατηρήθηκαν αρκετά στοιχεία από την πρόσοψη, που επιτρέπουν τη μερική αποκατάσταση της αρχικής του μορφής. Τέσσερις ιωνικοί ημικίονες πλαισίωναν την είσοδο του τάφου, που αποτελούταν από δύο θαλάμους παρομοίων διαστάσεων. Τους τοίχους του «προθαλάμου» περιέτρεχε ένα πολύ στενό έδρανο, ενώ το δάπεδο και των δύο χώρων καλυπτόταν από χοντρό ερυθρό κονίαμα. Ο τάφος βρέθηκε συλημένος. Ωστόσο ένα από τα λιγοστά ευρήματα, ένα τμήμα σιδερένιου κράνους, μαρτυρά το φύλο αλλά και τη στρατιωτική ιδιότητα του νεκρού. Χρονολογείται στα τέλη του 4ου αι. π.Χ.φωτογραφίες

δημοσιεύσεις

σχέδια