Αρχαιολογικός χώρος / Νεκροταφείο / Μεγάλη Τούμπα / Τάφος ΙV, ο "τάφος με τους ελεύθερους κίονες"

Μεγάλη τούμπα - Τάφος ΙV, ο "τάφος με τους ελεύθερους κίονες"

Το σύνολο της Μεγάλης Τούμπας συμπληρώνει στα νοτιοδυτικά ο τάφος ΙV ή αλλιώς ο «τάφος με τους ελεύθερους κίονες». Η συμβατική αυτή ονομασία προκύπτει από το ιδιαίτερο αυτό αρχιτεκτονικό στοιχείο της πρόσοψης, την ύπαρξη δηλαδή ολόκληρων κιόνων σε αντίθεση με τη μέχρι τότε επιλογή των ημικιόνων. Δυστυχώς πέρα από αυτά τα λίγα αρχιτεκτονικά στοιχεία δε είναι γνωστό τίποτα άλλο για αυτό τον τάφο, καθώς βρέθηκε σχεδόν ολοκληρωτικά κατεστραμμένος.

επιστροφή


φωτογραφίες